Thursday, August 14, 2008

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

MENTERI : DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN PERDANA WAZIR SAHIBUL HIMMAH WAL-WAQAR PENGIRAN MUDA M0HAMMED BOLKIAH.

MENTERI KEDUA : YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA PEKERMA DEWA DATO SERI AWG LIM JOCK SENG.

TIMBALAN MENTERI : YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN ANAK PUTERI HAJAH MASNA.

SETIAUSAHA TETAP : YM PG.DATO PADUKA OSMAN BIN PG.HJ PETRA.

Jabatan-jabatan :
1.Pentadbiran
2.Politik 1
3.Politik 2
4.Ekonomi berbagai hala
5.Pertubuhan-pertubuhan antarabangsa
6.Protokol hal ehwal/konsular
7.Perancangan dasar

Persidangan ASEANAPOL ke 28 diadakn 26 mei 2008 di dewan assarraa,gadong..Terdiri dari Australia,republik rakyat china,republik korea,jepun dan new zealand.(wakil ketua-ketua polis negara rakan kongsi dialog ASEAN-APOL) dan ketua-ketua polis dari 10 negara ASEAN (ASEAN-APOL).Brunei jadi tuan rumah 1986,1992,1998,2008.

Pertubuhan persidangan islam (Oic) sesi ke 11 di dakar,senegal diadakan 13 hingga 14mac 2008.0ic ditubuhkan di Rabat,Maghribi pada 25september 1969.Brunei jadi ahli ke 45 pada 5 Januari 1984.

Mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN (AMM) Ke 41 di Republik singapore plus three dengan menteri luar ASEAN,Republik rakyat china,jepun dan republik korea yang diadakan 21 julai 2008.

Sidang kemuncak asia timur (EAS) Bersama ASEAN iaitu australia,republik rakyat china,india,jepun,republik korea dan new zealand (menteri luar ASEAN) pada 22 julai 2008.

ASEAN : Association of south east asian nations.
10 buah negara:
1.Brunei
2.Malaysia
3.Singapore
4.Indonesia
5.Thailand
6.Loas
7.Vietnam
8.Cambodia
9.Myanmar
10.Fillipin

COCI : Committee of culture and information.

No comments: